علامت های روی بسته بندی هر علامت معنای مخصوص خود را دارد که برای آشنایی بیشتر به آن خواهیم پرداخت به فرض مثال کالاهایی که مخصوص سن خاصی هستن یا در خودرو فقط قابل استفده هستنو یا تعداد محصول در … Read More