نظم دهنده خودرو هایا سیفتی

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

با نظم دهنده خودرو هایا سیفتی شما می توانید با توجه به داشتن قفل نصب به کمربند ایمنی و همچنین داشتن تور محافظ از پرت شدن یا سر خوردن وسایل جلوگیری نمایید همچنان قابلیت تا شدن نظم دهنده به شما برای حمل آسان کمک می کند.

همچنین وجود جیب های توری برای نگهداری وسایل مناسب می باشد

از ویژگی های این جعبه نظم دهنده ضدآب بودن محصول می توان نام برد.

مقایسه

نظم دهنده خودرو هایا سیفتی

هنگام سفر کودکان وسایل زیادی را دوست دارند همراه داشته باشند.از عروسک های دلخواه تا دفتر و مداد نقاشی.

و این امر باعث بهم ریختگی در خودرو می شود یک وسیله مناسب نظم دهنده خودرو هایا سیفتی است.

FA
EN FA