هایا سیفتی

محافظ چیزی که دوست داری باش

برند هایا سیفتی فعالیت خود را در حوزه محصولات ایمنی کودک چندین سالی است که آغاز نموده و محصولات این برند تمامی متمرکز شده است در ایمنی کودک.

محصولات به دسته های زیر تقسیم میشود

محصولات ایمنی در خانه

محصولات ایمنی خودرو

محصولات ایمنی خارج از خانه

محصولات ایمنی در خانه کودک

از جمله محصولات می توان به انواع قفل و محافظ لبه و کوشه و گیت کودک و غیره نام برد

محصولات ایمنی خودرو

محصولات این دسته انواع کاور و نظم دهنده و آینه خودرو و غیره می توان نام برد

محصولات ایمنی خارج از خانه

محصولات این دسته به والدین هنگام خرید خارج یا گردش و سفر کمک می کنند.مانند گیره کالسکه و یا سایبان کالسکه و کاور های مختلف و غیره

FA
EN FA