میدانستید

70 درصد از مراجعه به بیمارستان برای مجروح شدن کودکان
به دلیل اتفاقات در خانه است و با راهکارهای مناسب می توان این خطرات را کاهش داد


“از چیزی که دوست داری محافظت کن”

سعی میکنیم در حوزه ایمنی کودک اطلاعاتی را فراهم و با هم مکانی امن برای کودکان بوجود آوریم

من پیگی هستم و در این سفر همراه شما خواهم بود

بیش از 70 درصد از اتفاقات در خانه برای کودکان زیر 7 سال رخ می دهد نگاهی به راهکارهای آن ….

دما ، ایمنی صندلی ،نحوه نشستن ، و مجموعه ای از اطلاعات در این زمینه ….

چه چیز هنگام مسافرت با هواپیما به ما کمک می کند کودک را آرام کنیم و سن مناسب سفر …

چه موادی و با کمک چه لوازمی کودک من تغذیه مناسب دارد و چگونه به تغذیه او …..


رنگ بندی در انتخاب کالسکه

رنگ و جنس کالسکه به چه نحوی باشد و نکات در این خصوص …

کاور زیر صندلی خودرو نیاز است؟

داشتن کاور زیر صندلی خودرو برای این است که صندلی ماشین شما ….

FA
EN FA